Salmon Egg Sushi

Salmon Egg Sushi

2 pieces.

    $8.50